Kontakty

  • Členové výboru ZO ČSV o.s. Davle: jednatel: Zdeněk Bukovský - registrace nových členů, bukovsky.z@seznam.cz, tel. 728 214 683; předseda: Vítězslav Papež, tel.733 391 891; místopředseda: Pavel Toman, p.toman@seznam.cz, tel. 736 509 145; pokladník: Karel Heřman hospodář: Vojtěch Vojík
  • Zdravotní referenti: Davle - př.Vojík, Měchenice - př.Pardus, Petrov - př.Novotný, Štěchovice - př.Bukovský, Hradišťko - př.Kotyza, Pikovice - př.Vinduška, Masečín - př.Weingart, Hvozdnice - př.Křížek, Slapy - př.Siller
  • Postup pro přihlášení nového včelaře do naší ZO Davle: Přihlásit se na Českomoravském chovatelském svazu na Hradištku u pí Zelenkové evidence včel tel. 257 8962 10, která žadateli sdělí evidenční číslo chovatele a evidenční číslo stanoviště. Včelař musí sdělit číslo katastru a parcelní číslo, kde má včely umístěné. Bez evidenčních čísel nelze včelaře přijmout do ZO. 2. Otevřít stránky na internetu Českého svazu včelařů (www.vcelarstvi.cz) a v kolonce formuláře otevřít a vyplnit členskou přihlášku do ZO ČSV Davle. 3. Vyplněnou přihlášku poslat jednateli na e-mail: bukovsky.z@seznam.cz, tel. 728 214 683 4. Nový člen bude přijat po zaplacení členských příspěvků. O přijetí bude informován jednatelem ZO po nejbližší schůzi výboru. Výše členského příspěvku se řídí počtem včelstev. Roční příspěvek obsahuje automaticky i předplatné časopisu "Včelařství". Časopis je doručován poštou. Platbu (formu úhrady i její výši) je třeba domluvit s pokladníkem ZO (kahesla@seznam.cz, tel. 606 811 866). Platbu je možné provést hotově, převodem (č.ú. 216409032/0300) nebo poštovní poukázkou. 5. Každý včelař může od srpna požádat o statní dotaci 1D na včelstva k zazimování. Na pravidelných schůzích ZO (2x ročně) jsou sdělovány zajímavé informace z činnosti ZO. Včelař může využívat společný inventář ZO a je zařazen do systému preventivního ošetřování včelstev proti nebezpečným nákazám. 6. Nový včelař se spojí se zdravotním referentem v dané části našeho regionu, který se bude věnovat i ošetřením včelstev proti roztoči varroa destruktor. Začátečníkům pomůže také radou. Novým členům naší ZO přejeme šťastné vykročení a zdravý chov.