Pozvánka na výroční členskou schůzi

Vážená/ý/ přítelkyně/-i/,

dovolte, abych Vás jménem výboru ZO ČSV v Davli tímto pozval na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 22.března 2014 od 9:00 hod ve velkém sále ČMSCH v Hradišťku pod Medníkem.

Program schůze: stručná zpráva o činnosti ZO, informace ze schůzí OV-ČSV Praha-západ, zpráva o nákazové situaci.

zapsal: P.Toman, 10.3.2014