Pozvánka na členskou schůzi

Dovolte, abych Vás jménem výboru ZO-ČSV v Davli tímto pozval na členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 19.listopadu od 9 hod v restauraci „Spirit“ v Davli.

Členská schůze bude spojena s výplatou dotace 1D a úhradou členského příspěvku na rok 2017.

Předem děkujeme za Vaší účast.

S pozdravem P.Toman