Odběr měli

Žádáme včelaře, aby odevzdali měl (v plastových kelímcích od jogurtu) do 5.2.2017 příteli Vojíkovi.