Podmínky vyplácení dotace 1D

Vážené přítelkyně a přátelé,
součástí žádosti pro poskytnutí 1D dotace je také druhá strana, kde je nutné uvést produkci medu, vosku atd. Dle předsedkyně RV ČSV platí: “Kdo nevyplnil i zadní část žádosti (produkce medu), ten předložil žádost neúplnou, tedy žádnou. Taková výplata by neměla být provedena.” Ti, kteří nevyplnili druhou stranu žádosti, budou mít možnost údaje doplnit na schůzi 25.11.2017 konané v Multifunkčním centru Štěchovice od 9:00 hod.
zapsal: P.Toman