Pozvánka na členskou schůzi

Vážený /á/ příteli /-kyně
dovolte, abych Vás jménem výboru ZO-ČSV v Davli, tímto pozval na členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 25.listopadu 2017 od 9:00 hod. v Multifunkčním centru (MFC) ve Štěchovicích.
Program schůze:
- stručná zpráva o činnosti ZO a akcích, které proběhly, informace z OO-ČSV Praha-západ, komentář k situaci Včelpa (př.Papež)
- informace o činnosti včelařského kroužku pro děti ZŠ Davle (př.Sobotka)
- zpráva o nákazové situaci a podzimním léčení včelstev (př.Vojík)
- informace o hospodaření a ekonomické situaci v roce 2017 v ZO, (př.Heřman)
- představení nových členů ZO, hlasování o jejich přijetí (př.Bukovský)
- průběžná výplata státní dotace 1D
- zpráva KRK (př.Vinduška)
- návrh a schválení usnesení
- volná diskuse k bodům schůze, dotazy a podněty členů spolku

Členská schůze bude spojena s výplatou dotace 1D a úhradou členského příspěvku na rok 2017. Včelař, který se nemůže schůze zúčastnit má tyto možnosti:
a) požádat někoho jiného, aby dotaci převzal - nutno ho vybavit plnou mocí – viz.
tiskopis
b) domluvit si jiný termín převzetí u pokladníka naší ZO přítele Karla Heřmana. Spojení tel. 606 811 866 nebo email kahesla@seznam.cz. Totéž platí pro úhradu členského příspěvku.
Vážené přítelkyně a přátelé, součástí žádosti pro poskytnutí 1D státní dotace je také druhá strana, kde je nutné uvést produkci medu, vosku atd. Dle předsedkyně RV ČSV platí: “Kdo nevyplnil i zadní část žádosti (produkce medu), ten předložil žádost neúplnou, tedy žádnou. Taková výplata by neměla být provedena.” Ti, kteří nevyplnili druhou stranu žádosti, nechť neprodleně toto dodají př. Vojíkovi do jeho schránky nebo nejpozději budou mít možnost údaje doplnit na schůzi 25.11.2017. Tyto kroky jsou důležité, protože dotaci je nutno vyzvednout do 28.11. 2017. Po tomto dni musíme nevyzvednuté prostředky vrátit poskytovateli dotace (ČSV). Výše členských příspěvků pro rok 2018 jsou beze změny.

Předem děkujeme za Vaši účast
Zd.Bukovský
jednatel ZO ČSV Davle