Pozvánka na členskou schůzi

Český svaz včelařů – základní organizace v Davli
Pozvánka na členskou schůzi

Vážený /á/ příteli /-kyně/,
dovolte, abych Vás jménem výboru ZO-ČSV v Davli, tímto pozval na členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 24.listopadu 2018 od 8,30hod. v Multifunkčním centru (MFC)ve Štěchovicích. Dům je přízemní(světle modrá fasáda) po levé straně cesty předvjezdem k přehradě a dá se zde i zaparkovat.

Program schůze
1. Volba mandátové a návrhové komise
2. Stručná zpráva o činnosti ZO z minulém období a informace o činnosti včelařského kroužku pro děti (př.Papež, př. Sobotka)
3. Zpráva o nákazové situaci a podzimním léčení včelstev (př.Vojík)
4. Návrh na změnu složení revizní komise.
5. Průběžná informace o finančním stavu ZO (př.Heřman)
6. Diskuse
7. Hlasování o usnesení
8. Přestávka 10 minut
9. od 10,00 hod přednáška ing. Titěry na téma Současné aktuální problémy včelaření. Zároveň ing. Titěra bude odpovídat na otázky posluchačů, které lze zasílat i předem na e-mail předsedy vipap@seznam.cz nebo na lístečku při prezentaci
10. Ukončení schůze ve 12 hod

Členská schůze bude spojena s výplatou dotace 1D a úhradou členského příspěvku na rok 2018.. Včelař, který se nemůže schůze zúčastnit má tyto možnosti
a) požádat někoho jiného aby dotaci převzal - nutno ho vybavit plnou mocí – viz. tiskopis ve Včelařství č.8
b) domluvit si jiný termín převzetí u pokladníka naší ZO přítele Karla Heřmana. Spojení tel. 606 811 866 nebo email kahesla@seznam.cz. Totéž platí pro úhradu členského příspěvku

Vážené přítelkyně a přátelé, součástí žádosti pro poskytnutí 1D státní dotace je také druhá strana, kde je nutné uvést produkci medu, vosku atd. Dle předsedkyně RV ČSV platí: “Kdo nevyplnil i zadní část žádosti (produkce medu), ten předložil žádost neúplnou, tedy žádnou. Taková výplata by neměla být provedena.” Ti, kteří nevyplnili druhou stranu žádosti, nechť neprodleně toto dodají př. Vojíkovi do jeho schránky nebo nejpozději budou mít možnost údaje doplnit na schůzi 24.11.2018 konané v Multifunkčním centru Štěchovice od 8:30 hod. Tyto kroky jsou důležité, protože dotaci je nutno vyzvednout do 28.11.2018. Po tomto dni musíme nevyzvednuté prostředky vrátit poskytovateli dotace (ČSV).

Předem děkujeme za Vaši účast

s pozdravem

jednatel ZO
Zd.Bukovský