Pozvánka na členskou schůzi

Vážený /á/ příteli /-kyně/,
dovolte, abych Vás jménem výboru ZO-ČSV v Davli, tímto pozval na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 30.března 2019 od 9:00 hod. v Multifunkčním centru (MFC)ve Štěchovicích.

Program schůze:
1. Volba mandátové a návrhové komise
2. Zpráva o činnosti ZO. Informace o pastevních podmínkách v roce 2019 (př.Papež)
3. Zpráva o činnosti včelařského kroužku (př.Sobotka)
4. Zpráva o nákazové situaci, výsledky vyšetření zimní měli a moru (př.Vojík)
5. Zpráva o výsledku hospodaření a ekonomické situaci za rok 2018 (př.Heřman)
6. Zpráva kontrolní a revizní komise (př.Ondráček)
7. Představení nových členů a hlasování o jejich přijetí (př.Bukovský)
8. Diskuze (návštěva Výzkumného ústavu včelařského v Dole dne 27.4.2019, objednání sklenic, den otevřených dveří, výroba mezistěn z vlastního vosku, neorganizovaní včelaři v naší ZO, atd.)
9. Hlasování o usnesení

Předem děkujeme za Vaši účast

S pozdravem

Zdeněk Bukovský
jendatel ZO