Zápis z výroční schůze ZO ČSV Davle ze 30.3.2019

Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO ČSV v Davli, konané dne 30.3.2019 v Multifunkčním centru ve Štěchovicích

- Program a zahájení schůze od 9,10 hod a její celý průběh řídil předseda spolku př.Papež.
Úvodem přečetl program a nechal hlasovat o jeho schválení, které proběhlo jednohlasně a to kladně. Schůze se zúčastnilo 45 včelařů, t.j.nadpoloviční většina všech pozvaných 83, což představovalo 54,2 %. Přítel Papež přečetl stručnou zprávu o činnosti naší ZO s jmenováním mandátové a kontrolní komise a to ve složení př.Vojík, př.Bukovský, př.Jun a př.Martinová.

- Přítel Sobotka seznámil přítomné členy spolku s činností včelaříků v ZŠ na Davle. V současné době mají včelaříci dvě včelstva a jsou přihlášeni do soutěže, která se bude konat dne 27.4 dopoledne ve Vlašimi.

- Pro současný velký ohlas dne otevřených dveří našich včelařů, je dohodnutá návštěva u př.Dolečka dne 7.září od 10,00hod., možnost parkování na parkovišti na Ždáni. Sraz zájemců je před hospodou u „Jelena“, adresa stanoviště je Ždáň 550. Začínající včelaři si mohou připravit dotazy na př.Dolečka.

- Přítel Papež pozval na schůzi Ing.Kvíze, který jako místní soukr.hospod.rolník nás seznámil s osevní plochou nektarodárných polních plodin. Především se svazenkou a řepkou. Svazenka bude v dosahu mezi Masečínem a Bojanovicemi na rozloze cca 8 hektarů.

- Přítel Heřman přečetl zprávu o hospodaření za rok 2018.

- Přítel Ondráček přečetl zprávu kontrolní a revizní komise, ohledně hospodaření za loňský rok s kladným výsledkem.“ Na výslovný návrh př.Vindušky bude znovu prověřena záležitost výše náhrady nákladů na administraci Dl (2017) a další některé případy, které př.Vinduška požaduje (o kterých bude RK informovat), pokud budou tyto smysluplné.“

- Přítel Vojík seznámil včelaře se současnou nákazovou situací ohledně roztoče varrova destruktor a nechal kolovat výsledky z rozboru měli. Všichni včelaři, kteří měli vyšší průměr výskytu roztoče jak 3ks na včelstvo, tak povinně ošetří včely nátěrem plodu přípravkem M-1 a fumigací varidolem nejpozději do 15.4.2019. Jednalo se celkem o čtyři včelaře v organizaci. Z výsledku rozboru na akci Hrr na mor bylo zjištěno, že v naší organizaci není zjištěn žádný výskyt. Dále př.Vojík seznámil přítomné s novým přípravkem na ošetření včelstev a to je varroamed, který lze aplikovat po celý rok bez obav z nebezpečí poškození kvality medu. Hlavně je výhodný pro zimní období.

- Nadále platí možnost výměny vosku za mezistěny u př.Vojíka., který nechá vyměnit vosk za mezistěny. Doporučeno je to v jarních měsících.

- Byli představeni a přijati tři noví členové a to: př.Krátká, př.Kostorek, př.Ačamovič.

- Schůze schválila nákup sklenic na med s víčky, které budou k dispozici u př.Vojíka, tak jako obvykle, v množství, které si dopsali členové na schůzi do prezenční listiny.

- Zájezd pořádaný předsedou OO-ČSV př.Sojkou do SOUV v Nasavrkách na den 27.4.2019 je už obsazen, ale kdo se stačil včas přihlásit bude mít možnost se zúčastnit.
Současně naše ZO pořádá zájezd také v sobotu 27.4.2019 do VÚV do Dolu, který bude od 14,00 hod., kde nás bude ústavem provázet Ing.Titěra. Bude zde i předveden chov matek. Doprava do Dolu je vlastními vozy a případní zájemci se přihlásí u př.Bukovského na e-mail do 26.dubna.

- Závěrem schůze přečetl př.Jun usnesení KRK s tím, že výbor a členové KRK obdrží zápis na svoji e-mailovou adresu.

- Schůze byla ukončena v 12,15 hod.

- Další termín podzimní schůze v MFC byl dohodnut na 23.11.2019 od 9,00 hod..

Zapsal: Bukovský

Rozdělovník: členové výboru ZO