Vyplacení 1D dotace na účet

Vážení přátelé,
v případě, že zaškrtnete na formuláři dotace 1D výplatu na účet, a chcete tak platbu poukázat převodem na svůj účet, je třeba správně stanovit výši členského příspěvku (na rok 2020) podle tohoto vzorce:
Počet včelstev, násobeno 26,-Kč, plus 420,-Kč.
Pokud bude tato částka členského příspěvku na rok 2020 uhrazena nejpozději 5 dnů před termínem členské listopadové schůze, bude Vám dotace 1D obratem zaslána na účet. Nebude-li částka na účet ZO Davle číslo 216409032/0300 připsána do tohoto termínu, pak dotaci 1D připravíme k výplatě na členské schůzi. Ten, kdo si dotaci nevyzvedne do 28.listopadu, bude jeho plná, přiznaná dotace, vrácena Českému svazu včelařů tak, jak je stanoveno v pravidlech pro výplatu 1D dotace - členský příspěvek nelze z dotace hradit.

K.Heřman
pokladník ZO ČSV Davle