Pozvánka na členskou schůzi

Vážený /á/ příteli /-kyně/, dovolte, abych Vás jménem výboru ZO-ČSV v Davli, tímto pozval na členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 23.listopadu 2019 od 8,30hod. v Multifunkčním centru (MFC) ve Štěchovicích. 

Program schůze:

1. Volba mandátové a návrhové komise

2. Stručná zpráva o činnosti ZO z minulém období (př.Papež)

3. Zpráva o nákazové situaci a podzimním léčení včelstev (př.Vojík)

4. Průběžná informace o finančním stavu ZO (př.Heřman)

7. Usnesení členské schůze

8. Od 9:30 hod přednáška RNDr.Václava Švamberka na téma Jak ovlivňují současné klimatické změny a přemíra používání prostředků v zemědělství včelí pastvu a zdraví čel.

Členská schůze bude spojena s výplatou dotace 1D a úhradou členského příspěvku na rok 2020. Včelař, který se nemůže schůze zúčastnit má tyto možnosti a) požádat někoho jiného aby dotaci převzal - nutno ho vybavit plnou mocí – viz. tiskopis ve Včelařství b) domluvit si jiný termín převzetí u pokladníka naší ZO přítele Karla Heřmana. Spojení tel. 606 811 866 nebo email kahesla@seznam.cz. Totéž platí pro úhradu členského příspěvku

Předem děkujeme za Vaši účast s pozdravem jednatel ZO Zd.Bukovský