Aktualita

Pozvánka na výroční členskou schůzi konanou dne 7.4.2012 od 8:30 hod.

Vážený/á/ příteli/-kyně/,

dovolte, abych Vás jménem výboru ZO ČSV v Davli tímto pozval na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 7.dubna 2012 od 8:30 hod ve velkém sále ČMSCH v Hradišťku pod Medníkem.

Od 10:00 hod. bude přednášet a odpovídat na naše dotazy pan Ing.Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

Program schůze: Stručná zpráva o činnosti ZO. Informace ze schůzí OV-ČSV Praha-západ. Zpráva o nákazové situaci. Informace o ekonomické situaci.

P.Toman

Upozornění pro začínající včelaře

Vzhledem k výskytu včelího moru na území České republiky je každý nový - začínající včelař povinen předložit potvrzení od akreditované laboratoře (Státní veterinární správa) na negativní výskyt včelího moru u svých včel.

Zápis z výroční schůze ZO ČSV Davle ze 30.3.2019

Zápis z výroční členské schůze včelařů ZO ČSV v Davli, konané dne 30.3.2019 v Multifunkčním centru ve Štěchovicích

Pastva včel 2019

Pastva včel 2019

Pozvánka na členskou schůzi

Vážený /á/ příteli /-kyně/,
dovolte, abych Vás jménem výboru ZO-ČSV v Davli, tímto pozval na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 30.března 2019 od 9:00 hod. v Multifunkčním centru (MFC)ve Štěchovicích.

Program schůze:
1. Volba mandátové a návrhové komise
2. Zpráva o činnosti ZO. Informace o pastevních podmínkách v roce 2019 (př.Papež)
3. Zpráva o činnosti včelařského kroužku (př.Sobotka)
4. Zpráva o nákazové situaci, výsledky vyšetření zimní měli a moru (př.Vojík)
5. Zpráva o výsledku hospodaření a ekonomické situaci za rok 2018 (př.Heřman)

Pozvánka na členskou schůzi

Český svaz včelařů – základní organizace v Davli
Pozvánka na členskou schůzi

Vážený /á/ příteli /-kyně/,
dovolte, abych Vás jménem výboru ZO-ČSV v Davli, tímto pozval na členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 24.listopadu 2018 od 8,30hod. v Multifunkčním centru (MFC)ve Štěchovicích. Dům je přízemní(světle modrá fasáda) po levé straně cesty předvjezdem k přehradě a dá se zde i zaparkovat.

Program schůze
1. Volba mandátové a návrhové komise
2. Stručná zpráva o činnosti ZO z minulém období a informace o činnosti včelařského kroužku pro děti (př.Papež, př. Sobotka)

Podklady pro 1D dotaci

Upozorňujeme tímto všechny členy, kteří mají zájem získat dotaci 1D, aby vyplněný formulář odevzdali př. Vojíkovi do schránky nejpozději do 15.9.2018. Pokud nebude formulář odevzdán včas, nelze žádat o dotaci 1D. Formuláře jsou ke stažení na www.vcelarstvi.cz

Jako účinnou léčbu proti varroa roztočům doporučujeme vložit Gabonové pásky do včelstev a ochránit tím zimní generaci včel. Gabonové pásky jsou k vyzvednutí u  příslušných zdravotních referentů.

zapsal: P.Toman

Pozvánka na výroční členskou schůzi

Vážený /á/ příteli /-kyně
dovolte, abych Vás jménem výboru ZO-ČSV v Davli, tímto pozval na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 17.března 2018 od 8:30 hod. v Multifunkčním centru (MFC) ve Štěchovicích.
Schůze je spojena s odbornou přednáškou přítele Jana Soukupa na téma: "Včelí mor a jeho prevence"
Program schůze:
- stručná zpráva o činnosti ZO a akcích, které proběhly, informace z OO-ČSV Praha-západ, pastevní podmínky v roce 2018 (př.Papež)
- zpráva o nákazové situaci a po vyšetření měli (př.Vojík)

Vyšetření moru včelího plodu

Vážení přátelé - včelaři,
po jednání s výborem naší ZO bylo stanoveno následující. Pro akci Hrr na mor je nutné se zaregistrovat na www.hrrnamor.cz nejpozději do 31.1.2018. Ten, kdo ještě neodevzdal měl, odevzdá dva vzorky s popisem stanoviště a jména (reg.č.chovatele) našemu hospodáři př.Vojíkovi /do schránky/, protože vyšetření na mor se posílá do VÚV do Dolu a na varroázu se posílá přes KVS do Lysolaj. Termín odevzdání měli je do 3.2.2018 (sobota).

Odevzdání měli

Upozornění:termín pro odevzdání měli k vyšetření je do 3.2.2018. Odevzdejte měl v jogurtovém kelímku svému nákazovému referentovi nebo přímo do schránky přítele Vojíka.